koje ne mogu doći u crkvu, a željele bi se sakramentom pomirenja i pričesti pripremiti za Uskrs, molimo vas javite nam njihova imena i adrese kako bismo ih mogli posjetiti.

Related Posts