je priprava odraslih osoba za primanje sakramenata kršćanske inicijacije, krštenje, pričest i potvrdu. Prijaviti se možete putem emaila: zupni-ured@sveti-petar.hr telefonski na br. (01) 4633 533 ili u župnom uredu. Susreti će započeti 6. listopada u 20:00 sati.

Related Posts