Tiskovni ured Svete Stolice u lipnju je objavio pismo pročelnika Kongregacije za božanski kult i disciplinu sakramenata, kardinala Roberta Saraha, koje je uputio predsjednicima biskupskih konferencija o tri nova zaziva koja se imaju dodati u Laeretanske litanije. „Bezbrojni su naslovi i zazivi koje je kršćanska pobožnost tijekom stoljeća pridržavala Djevici Mariji, privilegiranom i sigurnom načinu upoznavanja Krista“, stoji u dokumentu kojega je uz kardinala Saraha potpisao i nadbiskup Arhur Roche, tajnik spomenute vatikanske kongregacije.

Prvi zaviv, „Majko milosrđa“, bit će prema Papinoj želji dodan nakon zaziva „Majko Crkve“, drugi, „Majko nade“, poslije „Majko Božje milosti“ te treći „Udobnosti/Olakšanje migranata“ iza zaziva „Utočište grešnika“.

„Različite Pape su odlučili uključiti pojedine zazive u litanije, kao na primjer Ivan Pavao II. koji je dodao zaziv ‘Majko obitelji’. Oni odgovaraju realnom trenutku, trenutku koje za ljude predstavlja izazov“, ustvrdio je nadbiskup Roche u izjavi za Vatican news te dodao da su tri nova zaziva aktualna s obzirom na pandemiju koronavirusa te veliki broj migranata.

Tijekom svog pontifikata papa Franjo je često naglaske stavljao na Božje milosrđe, nadu te prihvaćanje migranata, tako da su novi zazivi upravo u njegovom duhu.

Related Posts