u saniranju oštećenja prouzročenih zemljotresom, svoje dobrovoljne priloge možete uplatiti na broj računa: HR6623600001102102512. Od srca hvala na svakom daru.

Related Posts