Na zaručnički tečaj možete se prijaviti emailom na adresu zupni-ured@sveti-petar.hr ili telefonom na broj (01) 4633-534.

Zaručnički tečajevi će se održavati prema slijedećem rasporedu:
5. do 9. listopada 2020. u 19:00 sati
9. do 13. studenoga 2020. u 19:00 sati
7. do 11. prosinca 2020. u 19:00 sati
1. do 5. veljače 2021. u 19:00 sati
8. do 12. ožujka 2021. u 19:00 sati
12. do 16. travnja 2021. u 20:00 sati
10. do 14. svibnja 2021. u 20:00 sati
7. do 11. lipnja 2020. u 20:00 sati.

Related Posts