Ovo će biti crkvena godina ciklusa A, a također započinje i sveto vrijeme Došašća.

Related Posts