Studeni je mjesec u kojem se posebno sjećamo pokojnih i molimo za njihove duše i sve duše u Čistištu.
Zašto trebamo moliti za duše u Čistilištu? Trebamo radi Boga, kojemu su ove duše mile, jer ih On ljubi, ne samo što su Njegove kćeri, kao i sve druge, nego radi toga, što su Mu služile na zemlji, što su Ga ljubile; što Ga i dan danas mnogo ljube, ali koje On jer je pravedan, ne može pozvati k sebi, dok ne zadovolje i za najmanju svoju pogrešku.

One su određene, da iskazuju svome Bogu javnu počast u nebu, a ovu čast, koja je krivnjom zakašnjena, možete vašim molitvama pospješiti. One su određene, da se sjedine s anđelima i svecima, da Ga hvale i ljube; u vašoj je dakle moći, da doprinesete i da svojoj uzvišenoj zadaći što prije udovolje. One su određene, da tješe Presveto Srce Isusovo radi uvreda, koje Mu nezahvalnost i zloća ljudska prouzrokuju. Toga one radi nekoliko pomanjkanja ne mogu još da učine, uložite dakle sve, da njima taj blagoslovljeni i na uvijek sretni čas što prije osvane. Zar ćete još oklijevati?
Također trebamo moliti i radi samih duša. To od nas zahtijeva osjećaj ljubavi i poštovanja. One podnose strahovite boli, što se ne može opisati; boli jedne posebne naravi, čije najmanje boli nadvisuju sve ono što čovjek na ovoj zemlji može podnijeti.

To traži od nas pravednost. Možda se između onih, koji trpe, nalaze oni, koji su osuđeni našom krivnjom, koji su s nama griješili, koje je naš primjer naveo da sagriješe.

To od nas zahtijeva poštovanje. Zar nema u Čistilištu nijedne duše, koja nam je mila? – Možda oplakanu sestru, brata, oca, a možda i vlastitu majku.

Za njih se moramo moliti, jer je to naša korist. One sigurno neće biti nezahvalne za veliku sreću i blaženstvo, koje ćemo im svojim molitvama isposlovati. One će dakle moliti za nas. Sam Isus neće zaboraviti slave i blaženstva, što smo im svojim molitvama pospješili; On će biti s nama milosrdan, nagraditi će nas i naplatiti stostruko za sve, što njima učinite.

Spokojno umire onaj, koji je za svoga života molio, trpio za korist duša u čistilištu. Velika nam je također i to milost, što nam je dozvoljeno, da molimo milosti, pa bilo duševne ili tjelesne, po zagovoru duša u čistilištu.

“Često sam” – piše sv. Katarina iz Bologne – “postigla po zagovoru duša u čistilištu ono, što nisam mogla postići utičući se drugim svecima.”

“Sveta Brigita uvjerava, da kad svojim molitvama oslobodimo koju dušu iz Čistilištam učinimo Isusu, njenom Zaručniku, tako ugodnu stvar, kao da je On sam oslobođen.”

Sv. Misa za duše u Čistilištu je najviše što za njihov spas možmo napraviti. Drugo moćno sredstvo za spas duša u Čistilištu jest Krunica, jer je obdarena sa toliko oprosta.

Služimo se dakle jednim i drugim sredstvom kao sa dva nepresušiva vrela, kojima ćemo gasiti strašan oganj, koji muči siromašne duše naših milih pokojnika.

Related Posts