Nastavljaju se radovi na obnovi unutrašnjosti župne crkve

Ponovno je postavljena skela. Preostali dio radova više nije toliko opsežan pa će se skela postavljati parcijalno na dijelovima koji će se uređivati. Molimo za razumijevanje i strpljenje. Troškovi za obnovu su veliki pa ako ste u mogućnosti donirati za saniranje oštećenja molimo Vaš dar uplatite na IBAN HR6623600001102102512 s naznakom za sanaciju oštećenja ili donesite osobno u župni ured. Zahvaljujemo na svakoj molitvi, pomoći i daru.