Pismo zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića upućeno svim svećenicima, redovnicima, redovnicama, te svim vjernicima Zagrebačke nadbiskupije

Draga subraćo u svećeništvu, dragi redovnici i redovnice!

U brizi za našu Domovinu u sadašnjim društvenim okolnostima, u kojima se osjeća potreba posebne Božje pomoći, da bi se učvrstilo naše zajedništvo, sloga i solidarnost, očuvalo temeljne vrijednosti i promicalo istinu koja vodi prema plodnom dijalogu i suradnji različitih sastavnica hrvatskoga društva, pozivam Vas da na adventskim okupljanjima, posebno na misama zornicama, potaknete vjernike svojih župa i članove svojih zajednica na molitvu za Domovinu.
Poučeni i nedavnim povijesnim iskustvom, kao pojedinci i kao narod pozvani smo ustrajno se obraćati Gospodinu, moleći osobito za dar vjere, za njegovo svjetlo i djelovanje njegova Duha u svim životnim okolnostima, a posebno u teškoćama koje opterećuju našu sadašnjost.

saznaj više >>

Vrijeme došašća

Tijekom četiriju nedjelja,koliko traje došašće, vjernici se pripremaju za liturgijsku proslavu,ali i na ponovni Kristov dolazak na kraju vremena.
U prvom dijelu došašća do 16. prosinca, pripravljamo se na slavni Kristov dolazak, kad će ujedno i bit sudnji dan, dok se u drugom dijelu od 17.do 23. prosinca izbližega pripremamo za Kristov rođendan, za dan kad je Sin Božji postao čovjekom.
U našoj župi tijekom došašća slave se u 6 sati jutarnje rane mise - zornice. One na neki način simboliziraju krščaninovu budnost u vremenu priprave na Božić, ali i na Isusov dolazak na kraju vremena.
Krščanin je onaj koji je budan, odnosno bdije nad svojim životom, ali i nad tuđim životima da ne propadnu, odnosno da ne izgube vječni život.

saznaj više >>

Više o sakramentu pokore

1.1.Tko je službenik i koja je njegova zadaća
„Krist je povjerio službu pomirenja svojim Apostolima, biskupima, nasljednicima Apostola i svećenicima, suradnicima biskupa, koji postaju oruđe milosrđa i suda Božjeg. Oni imaju vlast opraštati grijehe u ime Oca i Sina i Duha Svetoga" (KKC, Kompendij, 307).
Ispovjednik vrši službu pomirenja snagom svećeničkog ovlaštenja primljenog u sakramentu svetog Reda. Vršenje ove vlasti regulirano je zakonima Crkve tako da je svećeniku potrebno imati slobodu u ostvarivanju vlasti nad određenim vjernicima ili nad svima.
„Slaveći sakrament Pokore, svećenik vrši službu Dobrog Pastira koji traži izgubljenu ovcu, Dobrog Samaritanca koji liječi rane, Oca koji čeka izgubljenog Sina te ga pri povratku prihvaća, kao i službu pravednog Suca koji ne pravi razlike među osobama i čiji je sud u isti mah pravedan i milosrdan. Riječju, svećenik je znak i sredstvo Božje milosrdne ljubavi prema grešniku" (KKC, 1465).

saznaj više >>

Sakrament pokore

1. Borba protiv grijeha poslije krštenja

1.1. 
Nužnost obraćenja
Usprkos tome što krštenje briše sve grijehe, čini nas djecom Božjom i priprema osobu da primi božanski dar Nebeske slave, ipak smo u ovom životu izloženi padu u grijeh; nitko nije pošteđen od potrebe da se bori protiv njega, i padovi su česti. Isus nas je učio moliti u Očenašu: „Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim“, i to ne samo ponekad, nego u sve dane, nego puno češće. Sv. Ivan apostol kaže također: „Ako tvrdimo da 'grijeha nemamo', sami sebe varamo, i u nama nema istine“ (1 Iv 1,8). I kršćane u Korintu, u samom početku, sv. Pavao opominje: „U ime Krista molimo. Pomirite se s Bogom!“ (2 Kol 5,20).

saznaj više >>