Tko je prva dva stoljeća upravljao crkvom u Vlaškoj ulici, da li neposredno zagrebački biskup ili njegov generalni vikar ili poseban svećenik župnik, svega toga ne znamo. Štoviše, od g. 1334 do 1451. spominje se u dokumentima više puta župa Sv. Antuna u Vlaškoj ulici, ali se ne spominju imena župnika te župe jer je većina dokumenata iz toga vremena propala. Tek g. 1451. i 1453. spominje se prvi put ime vlaškouličkog župnika – Valentin. Međutim, zbog oskudice dokumenata ne zna se kad je on zapravo započeo župnikovati ni dokle je vršio župničku službu. To ne znamo ni za njegove nasljednike sve do 1677. g. A ne znamo do te godine ni točan broj odnosno sva imena njegovih nasljednika. Točna kronotaksa župnika dade se utvrditi istom od g. 1677. dalje do danas:

1451.-1453 VALENTIN. Bio je prebendar Prvostolne crkve.
1461.-1489. MATIJA.
1501. FRANJO.
1510. MATIJA.
1630. MEĐUREČKI GABRIJEL, kasnije zagrebački kanonik
1634.-1637. DERKIĆ IVAN, ujedno čazmanski kanonik i prebendar Prvostolne crkve.
1665. MALOGRADIĆ STJEPAN, kasnije zagrebački kanonik i prepošt B.D. Marije od Bele.

.
.
.

1677.-1681. MLINARIĆ (MOLITORIS) IVAN, ujedno čazmanski kanonik i prebendar Prvostolne crkve. Rođen 1664., a ređen za svećenika 1673. U kanonskoj vizitaciji 1677. piše o ovom župniku da je revan u službi.
1681.-1684. NITRAY FRANJO, ujedno prebendar Prvostolne crkve.
1684.-1689. SINKOVIĆ GRGUR, ujedno čazmanski kanonik i prebendar Prvostolne crkve.
1689.-1694. BOŽAKOVIĆ VID, ujedno čazmanski kanonik i prebendar Prvostolne crkve. Rođen 1660. ređen 1688. Vizitator piše o njemu da je revno vršio župničku službu.
1695.-1705. ŠTEFOJIĆ NIKOLA, ujedno čazmanski kanonik. Kasnije, on je župnik u Brezovici.
1705.-1706. MUŽINIĆ IVAN, ujedno čazmanski kanonik. Studirao u Bologni. One je kasnije zagrebački kanonik.
1706.-1714. ŠKRLEC STJEPAN, ujedno prebendar Prvostolne crkve.
1714.-1732. RADILOVIĆ IVAN, rođen 1713. ( u sjemenište stupio 1704.)
1732.-1738. TURKOVIĆ PAVAO, ujedno čazmanski kanonik i prebendar Prvostolne crkve. Kasnije, on je župnik u zagrebu, u župi Sv. Ivana. Umro je 1761. kao uzoran svećenik.
1738.-1767. VITNIĆ JOSIP, ujedno čazmanski kanonik i vicearhiđakon. Rođen je 1710., ređen 1735. Studirao u Bologni. Revan je bio u službi.
1767.-1787. HORVAT JOISP. Rođen u Samoboru 1713. Prije 1767. službovao je kao župnik u Sičama (Nova Kapela). Za vrijeme njegove bolesti upravitelj je župe ovdje Šiprak Stjepan.
1788.-1790. Župa je ukinuta, a njezino područje podvrgnuto katedralnoj župi u kojoj je vršio župničku službu MIJO FRANJO KSAV. SINKOVIĆ, bivši novoveški župnik u Zagrebu.
1790.-1803. FERGIĆ MATO, ujedno čazmanski kanonik. Rođen u Virovitici oko 1760. Umro je 1813. kao župnik Sv. Marije u Zagrebu.
1803.-1823. Župa je ponovno ukinuta, a njezino područje podvrgnuto župi Sv. Marije u Zagrebu. Tu su župnikovali: FERGIĆ do 1813., ŠUFLAJ FRANJO do 1815., VUZELINI BART do 1823.
1823.-1849. BUDIĆ IVAN, ujedno ravnatelj nadbiskupskoga đačkoga sirotišta, kao i svi njegovi nasljednici do g. 1922. Rođen je u Zagrebu 1795., a umro 1849.
1849.-1859. GUGLER PAVAO. Rođen je u Zagrebu. Službovao u nadb. kancelariji kao arhivar i tajnik. G. 1860. postao je zagr. kanonik, 18882. lektor, kasnije prepošt., gen. vikar, naslovni biskup omiški. Umro je 1888.
1860.-1872. JOŽA PAVAO. Rođen 1820. u Kaniži, a ređen 1844. Kasnije, bio je prebendar prebende Sv. Ivana u župi Sv. Marka u Zagrebu i papin komornik.
1872.-1880. CEROVEC FRANJO. Rođen 1819. Ređen 1846. Živi povučeno kao umirovljenik preko 20 g. Umro je 1903.
1880.-1890. KRAPAC dr. IVAN. Rođen je u Karlovcu 1843., a ređen 1866. Prije dolaska za župnika u Zagreb vršio je župničku službu u Sveticama i Pos. Bregima. Kao župnik kod Sv. Petra radio je također u nadb. kancelariji i bio narodni zastupnik u Hrvatskom saboru. 1890. postao je zagr. kanonik, 1896. naslovni biskup beogradsko-smederevski, 1910. biskup u Đakovu gdje je sagradio sjemenište. Umro je 1916.
1890.-1900. MATINA dr. MATO. Rođen je u Hlebinama 1854., a ređen 1878. Djelovao je najprije u Bjelovaru kao kapelan i katehet, a zatim u nadb. kancelariji. Umro je 1905.
1900.-1903. MRZLJAK Petar, upravitelj župe. Od 1905. do 1916. bio je župnik kod Sv. Marka u zagrebu. Umro je 1916.
1903.-1912. ILIJAŠEVIĆ MATO. Rodio se u Nurkovcima kod Požege 1852. Stupio je najprije u franj. red, a kasnije je prešao u zagr. sjemenište. Službovao je kao kapelan u N. Gradiški, kao duhovnik kaznione u Lepoglavi i kao župnik u G. Rajiću. Pisao je brojne članke u Kaptol. Listu i dr. časopisima o socijalnim i drugim problemima. Umro je 1912.
1912.-1915. ORTNER JURAJ. Rodio je 1857. u Krapini. Ređen je 1879. Prije dolaska k Sv. Petru bio je župnik u Podr. Sesvetama, Kašini i Sisačkim Selima. Pisao je razne članke u Kaptol. Listu i dr. časopisima. Umro je 1915.
1915.-1923. LEPUŠIĆ GUSTAV. Rođen je u Zagrebu 1858. Ređen je 1882. Umro je 1923.
1923.-1925. PAZMAN dr. JOSIP. Rođen u Pakracu 1863. Studirao je u Rimu na Gregorijani. 1900. rektor je Zavoda sv. Jeronima u Rimu. Bio je prof. Bogoslov. Fakulteta u Zagrebu, a 1912-1913. rektor je Sveučilišta. Uređivao je Kaptol. List 1904. do 1913. Osnivač je i prvi urednik Bogosl. Smotre. Umro je 1925.
1926.-1943. LONČARIĆ dr. JOSIP. Rođen je 1870. u Gornjem Hrašćanu (Međimurje). Ređen je 1897. Doktorirao je iz filozofije i bogoslovlja na Gregorijani u Rimu. Službovao je u nadb. kancelariji. 1911. postao je prebendar Prvostolne crkve. Dugo godina je bio bilježnik Društva sv. Jeronima. Učinio je mnogo za proširenje župne crkve Sv. petra. Umro je 1946.
1943.-1967. KLARIĆ dr. MARKO. Rođen je 1896. u Vetovu. Ređen 1918. Bio je katehet na real. Gimnaziji u Zagrebu i prvi upravitelj župe Sv. Terezije u Zagrebu. Uređivao je listove “Vrtić” i “Dobri pastir”. Za njegove odsutnosti od 9. II. 1946. do 31. XII. 1951. bili su mu zamjenici Grundler dr. Franjo, Mokrović Josip, Srketić Pavao, Borić Nikola. Umro je 1967.
1967.-1981. ŠALIĆ IVO. Rodio se u Bebrini 1911. Ređen je 1935. Studirao je u Rimu na Gregorijani crkv. pravo i postigao licencijat. Službovao je kao kapelan u Požegi i kod Sv. Blaža u Zagrebu, zatim u nadb. kancelariji. Bio je nadbiskupov tajnik.
1981.-1988. CIPRIŠ VITO. Rođen je 6. veljače 1918. u selu Podgorje, župa Majke Božje Bistričke. Tu je završio osnovno školovanje te gimnaziju u Zagrebu na Šalati gdje je u Dječačkom sjemeništu i maturirao. Nakon bogoslovnog studija diplomirao je i zaređen za svećenika. Prvu sv. misu slavio je 1952. u Mariji Bistrici.
Za vrijeme svoga svećeničkog služenja bio je najprije kapelan u župi Marija Bistrica a zatim župnik u Hrnetiću – Karlovac, zatim u Križevcima gdje je vršio i dekansku službu i na svršetku od 1981. do 1988. župnik u župi Sv. Petra u Zagrebu.
U kolovozu 1988. odlazi u mirovinu i živi sve dane u Zagrebu u mirovnom domu za svećenike. 
U našoj župi Sv. Petra za nešto više od sedam godina istaknuo se kao pastoralac u velikoj i zahtjevnoj župi te kao pjesnik i glazbenik. Ljepotom svoga pjesničkog izraza i urođenom glazbenom nadarenošću živio je sav predan za život župne zajednice te je stekao puno prijatelja. Bio je aktor kauze postupka za proglašenje blaženim Sluge Božjega Ivana Merza.
Umro je 13. studenoga 2001. i pokopan na Mirogoju.
1988.- 2008. STEPINAC MATIJA. Rođen je u Brezariću – župa Krašić 1938. godine, gdje je završio osnovno školovanje. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Godine 1957. upisuje Bogoslovni fakultet u Zagrebu i 1962. godine diplomira te je 21. listopada zaređen za svećenika. 
Godine 1963. je kapelan u Požegi i zatim 1964. u Sisku. 1969. godine postaje upravitelj župa Petrinja i Hrastovica, a onda 10. travnja 1970. novoosnovanih župa Utrina i Zapruđe u Novom Zagrebu. 
Od 3. rujna 1988. do prosinca 2008. župnik je u župi Sv. Petra u Zagrebu. 
Preminuo je 16.2.2011. godine u kanoničkoj kurji u Zagrebu.
2008. dr. JOSIP JAKŠIĆ
2009.- JOSIP GOLUBIĆ

KRONOTAKSA ŽUPNIH VIKARA

Ivo Šalić
1960. Ivo Trčak
1970. – 1971. Ilija Žugaj
1971. – 1975. Zlatko Golubić
1971. – 1972. Ljubo Galetić
1975. – 1978. Josip Brgles
1975. – 1984. Andrija Kišiček
1978. – 1979. Vlado Magić
1979. – 1983. Vinko Gregur
1983. – 1985. Stjepan Vuglovečki
1984. – 1988. Vladimir Švenda
1985. – 1986. Krešimir Bulić
1988. – 1989. Dr. Karlo Koračević
1989. – 1993. Josip Golubić
1993. – 1997. Vlado Razum
1995. – 1996. Željko Lemaić
1997. – 1999. Zlatko Koren
1999. – 2000. Tomislav Petranović
2000. – 2004. Damir Bačun
2004. – 2005. Željko Lovrić
2005. – 2006. Alen Lulić
2006. – 2009. Dominik Pleše
2009. – 2011. Tomislav Škender
2012. – 2013. Kornelije Grgić
2013. – 2014. Josip Horvat
2014. – 2016. Ivan Lastovčić
2016. – 2019. Boris Jozić
2019. – 2020. Marko Torbar
2020. – 2021. Danijel Dukić, župnik in solidum
2021. – 2022. Ivan Braovac
2022. – Patrik Paulić

KRONOTAKSA ĐAKONA
1988. Ivan Štengl
1988. – 1989. Ivica Šestak
1989. Ivica Berdik
1991. Ivan Šaško
1991. – 1992. Branko Tomašić
1992. – 1993. Vlado Razum
1993. – 1994. Darko Pužin
1994. – 1995. Davor Štuljan
1995. Željko Lemaić
1995. – 1996. Ilija Sudar
1996. – 1997. Tomislav Pavlović
1997. – 1998. Slavko Kresonja
1998. – 1999. Ivica Reparinac
1999. – 2000. Josip Karas
2000. – 2001. Željko Lovrić
2001. – 2002. Denis Barić
2002. – 2003. Pavao Medač
2002. – 2003. Ivan Ninković
2003. – 2004. Nedjeljko Pišković
2004. – 2005. Ivica Ivanković
2006. – 2007 Dominik Pleše
2007. – 2008. Bruno Matos
2008. – 2009. Marko Vuković
2009. – 2010. Andrija Miličević
2010. – 2011. Tomislav Hačko
2011. – 2012. Tomislav Kasić
2012. – 2013. Ivan Vučak
2013. – 2014. Ivan Bingula
2014. – 2015. Ivan Lastovčić
2015. – 2016. Danijel Hačko
2016. – 2017. Kristijan Tušek
2017. – 2018. Marko Nimac
2018. – 2019. Hrvoje Malterić
2019. – 2020. Luka Tufeković
2019. – 2020. Petar Belina
2021. – 2022. Filip Šešek
2022. – 2023. Sebastijan Valjevec

Related Posts