Listopad je posebno posvećen Bl. Djevici Mariji i pobožnosti krunice

Listopad je posebno posvećen Bl. Djevici Mariji i pobožnosti krunice

“Ljepota je krunice u tome što ona nije samo usmena molitva. Ona je također duševna molitva. Često možemo slušati kakvu dramu u kojoj se, dok ljudski glas govori, u pozadini čuje veličanstvena glazba, koja daje riječima dostojanstvo i snagu. Krunica je slična takvoj izvedbi. Dok se izgovaraju riječi molitve, srce ne sluša glazbu, nego neprekidno razmišlja o životu našega Gospodina, s obzirom na vlastiti život i potrebe. Kao što žica...
O Križu blagoslovljeni

O Križu blagoslovljeni

O Križu blagoslovljeni,svem svijetu Ti si ufanje.Ti nekoć drvo sramotno,a sada vrata nebeska. Na Križu Spas naš uzdignutsve ljude k sebi privlači,a đavo skršen bez plijenapobijeđen eto odlazi. Ti snagom Križa krvavogsav dug nam Kriste otpustii ropstvo staro dokonča,slobodom ljude obdari. Sva slava tebi Isuse,sa Ocem Duhom presvetim,udijeli nam u vječnost svuuživat Križa plodove. Danas se slavi svetkovina Uzvišenja svetoga križa, kojom se još od starine iskazivala počast svetom križu...
Ima li smisla hodočastiti

Ima li smisla hodočastiti

Hodočašća su poznata svim svjetskim religijama. Ona su izraz čovjeka koji traži i teži za Bogom na mjestima gdje se Bog posebno objavljivao, gdje je darivao ljudima mogućnost da lakše osjete njegovu nazočnost ili kod posebno nadarenih osoba, koje su svojim darovima (karizmama) postajale posebnim znakom Božje slave i nazočnosti. Postoje hodočasnička mjesta koja na poseban način privlače ljude i ljudi ih posjećuju tražeći nova iskustva živoga Boga, iskustvo mira, radosti, ljubavi. Svakim hodočašćem čovjek...
Što je to grijeh?

Što je to grijeh?

Zbog neposluha prema Božjoj zapovijedi da ne jedu plodove sa stabla koje im je bilo zabranjeno, na nagovor zmije (usp. Post 3:1-13), Pismo uči da su se naši praroditelji pobunili protiv Boga i podlegli iskušenju da žele biti poput bogova. Čovjek napastovan od đavla pustio je da mu u srcu zamre povjerenje prema Stvoritelju i, zlorabeći slobodu, nije poslušao zapovijed Božju. U tom je bio prvi čovjekov grijeh. Svaki grijeh...
Evanđelja i Djela apostolska

Evanđelja i Djela apostolska

Svakog dana je u sv. misi čitanje Evanđelja, a u uskrsno vrijeme i Djela apostolska. Tko su autori tih crkvenih knjiga i koji su dokazi njihove autentičnosti? Općenito govoreći, o identitetu autora nekog povijesnog dokumenta možemo se uvjeriti razmatranjem dvije vrste argumenata: vanjskih i unutarnjih. Vanjski argumenti su zapravo svjedočanstvo drugih ranih povijesnih dokumenata o autoru povijesnog dokumenta kojeg razmatramo. Ovakvi argumenti su odlučujući: ako dolaze iz pouzdanih izvora, možemo...
Papa Franjo: “Ogovaranje je kuga gora od Covida!”

Papa Franjo: “Ogovaranje je kuga gora od Covida!”

Nagovor pape Franje prije molitve Anđeo Gospodnji u nedjelju 6. rujna 2020: Draga braćo i sestre, dobar dan! Evanđelje ove nedjelje (usp. Mt 18, 15-20) preuzeto je iz četvrtog Isusova govora u Matejevu Evanđelju, poznatog kao „govor o zajednici“ ili „govor o Crkvi“. Današnji odlomak govori o bratskom ispravljanju i poziva nas razmišljati o dvostrukoj dimenziji kršćanskog postojanja: zajedničarskoj, koja zahtijeva očuvanje zajedništva, te osobnoj, koja nalaže pažnju i poštivanje...
Značenje i važnost molitve “Anđeo Gospodnji”

Značenje i važnost molitve “Anđeo Gospodnji”

Crkva zna i poučava sa sv. Pavlom kako je samo jedan posrednik između Boga i ljudi, ‘čovjek Krist Isus (Usp. 1 Tim 2, 5-6). Ali Crkva zna i poučava da ,,Marijina pak materinska uloga prema ljudima nikako ne zamračuje i ne umanjuje to Kristovo jedino posredništvo, nego pokazuje njegovu snagu. Jer spasonosni utjecaj Blažene Djevice Marije na ljude ne nastaje iz neke nužde nego iz Božje dobrohotnosti, te izvire iz...
Euharistijska žrtva izvor zajedništva

Euharistijska žrtva izvor zajedništva

Problem slobode u Pavlovim zajednicama U 10. poglavlju Prve poslanice Korinćanima Pavao preklinje kršćane da bježe od idolopoklonstva, i to se na izričit način odnosi na sudjelovanje u prinošenju poganskih žrtava i prisustvovanje svečanostima na kojima su bila posluživana jela prikazivana poganskim božanstvima. Profil pavlovske zajednice očigledno je mnogo drugačiji od tipične židovske zajednice, stoga su se pojavljivali problemi drugačijega tipa. Većina kršćana u zajednicama koje je utemeljio i svojom...
O milostima i vrlinama

O milostima i vrlinama

1. Milost Od pamtivijeka Bog poziva čovjeka da sudjeluje u životu Presvetoga Trojstva. „Ovaj poziv na vječni život je nadnaravan“ (Katekizam Katoličke Crkve, 1998).[1] Kako bi nas doveo do ovog nadnaravnog konačnog cilja, Bog nam već ovdje na temlji daruje početak ovog dioništva koje će doseći svoju puninu u nebu, a koje Sv. Toma Akvinski naziva „predokus slave.“[2] Ovaj dar je posvećujuća milost: § Ona je „nezaslužen dar kojim nam...
O liturgijskim bojama

O liturgijskim bojama

U počecima crkve, naravno, nije postojalo liturgijsko ruho, pa onda nije moglo biti govora ni o liturgijskim bojama. Može se, međutim, pretpostaviti da su kršćani za nedjeljnu euharistiju uzimali svečanije haljine. Vrlo je brzo bijela boja zauzela važno mjesto u bogoslužju. Zašto baš bijela? U Knjizi otkrivenja govori se o spašenicima: „Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?“ (…) „Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su...