24.9. – 25. nedjelja kroz godinu

24.9. – 25. nedjelja kroz godinu

Raspored misnih slavlja je: 7:30, 9:00, 10:15, 11:30 i 18:30 sati.Na žalost mi ljudi ne znamo dobro sagledati ponudu Božju te se cjenkamo sa svime i u svemu što nam nudi. Dok nas on velikodušno poziva da dođemo u njegov vinograd, da zdušno radimo na svome spasenju i na spasenju braće ljudi, mi se tome opiremo jer imamo neke svoje privatne ‘faturete’. Ponašamo se kao da su njegove ponude nama na...
O Križu blagoslovljeni

O Križu blagoslovljeni

O Križu blagoslovljeni,svem svijetu Ti si ufanje.Ti nekoć drvo sramotno,a sada vrata nebeska. Na Križu Spas naš uzdignutsve ljude k sebi privlači,a đavo skršen bez plijenapobijeđen eto odlazi. Ti snagom Križa krvavogsav dug nam Kriste otpustii ropstvo staro dokonča,slobodom ljude obdari. Sva slava tebi Isuse,sa Ocem Duhom presvetim,udijeli nam u vječnost svuuživat Križa plodove. Danas se slavi svetkovina Uzvišenja svetoga križa, kojom se još od starine iskazivala počast svetom križu...
Ima li smisla hodočastiti

Ima li smisla hodočastiti

Hodočašća su poznata svim svjetskim religijama. Ona su izraz čovjeka koji traži i teži za Bogom na mjestima gdje se Bog posebno objavljivao, gdje je darivao ljudima mogućnost da lakše osjete njegovu nazočnost ili kod posebno nadarenih osoba, koje su svojim darovima (karizmama) postajale posebnim znakom Božje slave i nazočnosti. Postoje hodočasnička mjesta koja na poseban način privlače ljude i ljudi ih posjećuju tražeći nova iskustva živoga Boga, iskustvo mira, radosti, ljubavi. Svakim hodočašćem čovjek...
Znakovi i geste u današnjem bogoslužju

Znakovi i geste u današnjem bogoslužju

Koliko je važno da se bogoslužje odvija po određenom obredu u kojem se isprepliću određene riječi geste? Je li bila Kristova volja da slavimo misu onako kako je danas slavimo poštujući liturgijske geste, liturgijsku odjeću i uređenje liturgijskog prostora, kako je danas određeno i uobičajeno? Kršćanska je liturgija zapravo slavljenje i ostvarivanje otajstva našega spasenja po djelatnim znakovima. Svakoj su kulturi znakovi važni. Ljudi su se izražavali znakovima i prije nego li...
Kako se pravilno prima pričest na ruke?

Kako se pravilno prima pričest na ruke?

Katekizam Katoličke Crkve nas podsjeća da u pripremu za pričest ide i obdržavanje posta koji je određen Zakonikom kanonskog prava. Ondje stoji: „Tko želi primiti presvetu euharistiju neka se barem sat vremena prije svete pričesti uzdrži od bilo kakvog jela i pića, izuzevši samo vodu i lijek“ (kan. 919, p. 1). Dalje Katekizam dodaje: „Tjelesno držanje (kretnje, odjeća) izražavat će štovanje, svečanost i radost trenutka kada Krist biva naš gost“...
Evanđelja i Djela apostolska

Evanđelja i Djela apostolska

Svakog dana je u sv. misi čitanje Evanđelja, a u uskrsno vrijeme i Djela apostolska. Tko su autori tih crkvenih knjiga i koji su dokazi njihove autentičnosti? Općenito govoreći, o identitetu autora nekog povijesnog dokumenta možemo se uvjeriti razmatranjem dvije vrste argumenata: vanjskih i unutarnjih. Vanjski argumenti su zapravo svjedočanstvo drugih ranih povijesnih dokumenata o autoru povijesnog dokumenta kojeg razmatramo. Ovakvi argumenti su odlučujući: ako dolaze iz pouzdanih izvora, možemo...
Značenje i važnost molitve “Anđeo Gospodnji”

Značenje i važnost molitve “Anđeo Gospodnji”

Crkva zna i poučava sa sv. Pavlom kako je samo jedan posrednik između Boga i ljudi, ‘čovjek Krist Isus (Usp. 1 Tim 2, 5-6). Ali Crkva zna i poučava da ,,Marijina pak materinska uloga prema ljudima nikako ne zamračuje i ne umanjuje to Kristovo jedino posredništvo, nego pokazuje njegovu snagu. Jer spasonosni utjecaj Blažene Djevice Marije na ljude ne nastaje iz neke nužde nego iz Božje dobrohotnosti, te izvire iz...
Sedam navika na putu svetosti

Sedam navika na putu svetosti

Krenuli ste čitati ovaj tekst jer vas zanima kako da se odsad ozbiljnije posvetite svom duhovnom životu. Iskreno prihvaćate jednu od ključnih točaka II. vatikanskog sabora, a to je važnost nauka o sveopćem pozivu na svetost. Također znate da je Isus jedini put prema svetosti: „Ja sam Put, Istina i Život.“ Tajna svetosti leži u neprekidnoj molitvi, koja se može opisati i kao neprekidan dodir s Presvetim Trojstvom: „Svagda molite...
O liturgijskim bojama

O liturgijskim bojama

U počecima crkve, naravno, nije postojalo liturgijsko ruho, pa onda nije moglo biti govora ni o liturgijskim bojama. Može se, međutim, pretpostaviti da su kršćani za nedjeljnu euharistiju uzimali svečanije haljine. Vrlo je brzo bijela boja zauzela važno mjesto u bogoslužju. Zašto baš bijela? U Knjizi otkrivenja govori se o spašenicima: „Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?“ (…) „Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su...
Poniznost

Poniznost

"Nijedan čovjek nije vidio Boga", kaže nam Sveto pismo. Za vrijeme našeg postojanja na zemlji nemamo izravne spoznaje o Božjoj biti. Postoji beskonačna udaljenost između Boga i nas. Samo je On, prilagođujući se našem ljudskom stanju, bio sposoban premostiti tu udaljenost svojim otkrivenjem. Prvi nam se put pokazao u stvaranju, potom u dugoj povijesti Izraela, zatim preko riječi proroka i na kraju preko vlastitog Sina, koji je završetak potpune i...